UNILUX har i över 40 år erbjudit ett brett sortiment av belysningsprodukter och kontorstillbehör som tillverkas och distribueras vid Hamelins egna fabriker i Frankrike och Malaysia.

UNILUX säljs till mer än 60 olika länder världen över. Tack vare en stark intern forsknings- och utvecklingsavdelning, utvecklar UNILUX skräddarsydda produkter som kombinerar ergonomi, teknik, design och samtidigt har respekt för gällande standarder.

Nya produkter utvecklas i samspel med kända designers.

Under utvecklingen av nya produkter arbetar UNILUX systematiskt och ställer sig frågan: – I vilken utsträckning kommer den här produkten att förbättra arbetsmiljön för användaren?

I samarbete med en grupp specialister säkerställer UNILUX därmed verkligt mervärde i form av välbefinnande och visuell komfort för användaren.

Nya produkter utvecklas i samspel med kända designers för att kunna leverera hållbara och unika produkter som matchar marknadens trender.

UNILUX har stort fokus riktat mot att skona miljön under produktutvecklingen. Därför har UNILUX investerat i programvaran EIME.

Programvaran utvärderar 11 miljömässiga kriterier för att bedöma de miljömässiga konsekvenserna av en produkt som innehåller elektroniska komponenter.

Därmed kan UNILUX säkerställa maximal hållbarhet vid tillverkningen av företagets lampor.

UNILUX förespråkar användning av LED-ljuskällor, som är de klart mest energibesparande och miljövänliga.

› Gå till Unilux produkterna