ELBA grundades 1917 i den tyska regionen Wuppertal. Företaget inriktade sig snabbt på att tillverka arkivpärmar, och senare även andra typer av arkiveringsprodukter.

ELBA är idag ett av Europas mest erkända och populära varumärken på marknaden för arkiveringsprodukter.

ELBA strävar hela tiden efter att ligga före de nya utmaningarna på marknaden.

Produkterna är kända för sin kvalitet och sina unika funktioner. ELBA förvärvades av Bantex A/S 1998. ELBA strävar hela tiden efter att ligga före de nya utmaningarna på marknaden.

ELBA står till exempel bakom utvecklingen av den kända RADO-mekanismen, som ger arkivpärmarna en unik låsstyrka och gör att de står stabilt.

Ett annat exempel på ELBA’s innovationer är uppfinningen av Pendel Registratur, världens första hängmappsystem.

ELBA engagerar sig för att minska den miljömässiga inverkan av produktionen. ELBA ligger i framkant av de europeiska reglerna för användning av kemikalier och strävar efter att hela tiden tillverka produkter på ett grönare och mer hållbart sätt.

ELBA’s tydliga mission är att skapa effektiva arkiveringslösningar åt användarna.

ELBA tar hänsyn till användarnas mångfald och olikartade behov vid utformningen av produkterna.

› Gå till ELBA produkterna